Warsztaty/Szkolenia

Kategorie

czas trwania: tryb ciągły - 16 dni lub tryb weekendowy 8 weekendów (140h)

opis:

Kurs, który przygotowuje do prowadzenia zajęć grupowych z choreografią podłoga/step oraz zajęć poprawiających siłę i wytrzymałość.Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Absolwenci otrzymują certyfikat uprawniający do pracy w klubach fitness.

Program szkolenia obejmuje:

Część teoretyczną:
 • anatomia funkcjonalna
 • fizjologia
 • biomechanika
Część specjalistyczną:
 • praca z muzyką (podział na frazy, dobór tempa)
 • komunikacja z grupą: wizualna i werbalna
 • rozgrzewka: zasady i budowa
 • kroki podstawowe podłoga/step
 • metodyka nauczania choreografii podłoga/step
 • ćwiczenia wzmacniające dolne i górne części ciała
 • budowa lekcji
 • podstawy strechingu 
wymagania:
 • skończone 18 lat
 • wykształcenie średnie
 • minimum 6 miesięcy uczęszczania na grupowe zajęcia fitness
prowadzący:
Trenerzy Fitness University
cena:
promocyjna - 1550pln (studenci 1350pln).Na podstawie dyplomu otrzymanego z naszej placówki masz możliwość zarejestrowania się w REPs Polska. Kurs, który ukończyłeś jest szkoleniem akredytowanym, co oznacza, że został sprawdzony i spełnia wszystkie standardy REPs Polska, a tym samym standardy ICREPs (Międzynarodowej Federacji Zrzeszającej Kraje Członkowskie posiadające System Rejestracji REPs).

Jeżeli chcesz uzyskać akredytację REPs Polska musisz zarejestrować się indywidulanie na stronie www.repspolska.pl i załączyć uzyskany u nas dyplom. Na tej podstawie zostanie przyznany odpowiedni poziom kwalifikacji EQF (Europejskie Ramy Kwalifikacji). Bez rejestracji w REPs Polska nie masz uprawnień posługiwania się tytułem instruktora/trenera REPs.

Informujemy jednocześnie, że akredytacja REPs Polska jest odnawialna co roku i wiąże się z opłatą rocznej składki członkowskiej (Instruktor 100 zł, Trener Personalny 150 zł, Nauczyciel Pilates 150 zł) oraz uzyskaniem 20 punktów CPD, tzn. doszkalaniem się poprzez udział w krótkich kursach organizowanych w naszej szkole i/lub innej placówce posiadającej akredytację REPs Polska lub akredytację jednego z państw członkowskich ICREPs.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących powyższej informacji prosimy kontaktować się bezpośrednio z REPs Polska na adres e-mail: repspoland@gmail.com
http://repspolska.pl/strona-glowna

Więcej informacji tutaj >>>