Warsztaty/Szkolenia

Instruktor rekreacji ruchowej fitness

czas trwania: tryb ciągły - 16 dni lub tryb weekendowy 8 weekendów (140h)

opis:

Kurs, który przygotowuje do prowadzenia zajęć grupowych z choreografią podłoga/step oraz zajęć poprawiających siłę i wytrzymałość.Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Absolwenci otrzymują certyfikat uprawniający do pracy w klubach fitness.

Program szkolenia obejmuje:

Część teoretyczną:
 • anatomia funkcjonalna
 • fizjologia
 • biomechanika
Część specjalistyczną:
 • praca z muzyką (podział na frazy, dobór tempa)
 • komunikacja z grupą: wizualna i werbalna
 • rozgrzewka: zasady i budowa
 • kroki podstawowe podłoga/step
 • metodyka nauczania choreografii podłoga/step
 • ćwiczenia wzmacniające dolne i górne części ciała
 • budowa lekcji
 • podstawy strechingu 
wymagania:
 • skończone 18 lat
 • wykształcenie średnie
 • minimum 6 miesięcy uczęszczania na grupowe zajęcia fitness
prowadzący:
Trenerzy Fitness University
cena:
promocyjna - 1550pln (studenci 1350pln).Osoby, które ukończą kurs i zdadzą egzamin z wynikiem pozytywnym otrzymają AKREDYTACJĘ REPS POLSKA (uprawnienia międzynarodowe).

Więcej informacji tutaj >>>

czas trwania: 8 weekendów (140h)

opis:

Kurs, który przygotowuje do prowadzenia zajęć grupowych z choreografią podłoga/step oraz zajęć poprawiających siłę i wytrzymałość.Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Absolwenci otrzymują certyfikat uprawniający do pracy w klubach fitness.

Program szkolenia obejmuje:

Część teoretyczną:
 • anatomia funkcjonalna
 • fizjologia
 • biomechanika
Część specjalistyczną:
 • praca z muzyką (podział na frazy, dobór tempa)
 • komunikacja z grupą: wizualna i werbalna
 • rozgrzewka: zasady i budowa
 • kroki podstawowe podłoga/step
 • metodyka nauczania choreografii podłoga/step
 • ćwiczenia wzmacniające dolne i górne części ciała
 • budowa lekcji
 • podstawy strechingu 
wymagania:
 • skończone 18 lat
 • wykształcenie średnie
 • minimum 6 miesięcy uczęszczania na grupowe zajęcia fitness
prowadzący:
Trenerzy Fitness University

cena:
1550 / 1350*
* cena dla studentów
Data rozpoczęcia 03-03-2018
Cena 1,550.00 zł
1,550.00 zł
czas trwania: tryb ciągły  - 16dni (140h)

opis:

Kurs, który przygotowuje do prowadzenia zajęć grupowych z choreografią podłoga/step oraz zajęć poprawiających siłę i wytrzymałość.Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Absolwenci otrzymują certyfikat uprawniający do pracy w klubach fitness.

Program szkolenia obejmuje:

Część teoretyczną:
 • anatomia funkcjonalna
 • fizjologia
 • biomechanika
Część specjalistyczną:
 • praca z muzyką (podział na frazy, dobór tempa)
 • komunikacja z grupą: wizualna i werbalna
 • rozgrzewka: zasady i budowa
 • kroki podstawowe podłoga/step
 • metodyka nauczania choreografii podłoga/step
 • ćwiczenia wzmacniające dolne i górne części ciała
 • budowa lekcji
 • podstawy strechingu 
wymagania:
 • skończone 18 lat
 • wykształcenie średnie
 • minimum 6 miesięcy uczęszczania na grupowe zajęcia fitness
prowadzący:
Trenerzy Fitness University

cena: 
1550 / 1350*
*cena dla studentów

Data rozpoczęcia 07-07-2018
Data zakończenia 26-08-2018
Cena 1,550.00 zł
1,550.00 zł